سپیدرود رشت صفر - دو پدیده مشهد
تاریخ: ۱۷:۴۱ :: ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
گزارش تصویری اختصاصی روجا اسپورت از دیدار سپیدرود رشت – پدیده مشهد

دیدار دو تیم سپیدرود رشت و پدیده مشهد با برتری دو بر صفر میهمان خاتمه یافت.                                

دیدار دو تیم سپیدرود رشت و پدیده مشهد با برتری دو بر صفر میهمان خاتمه یافت.https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678349808464_50844_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678343090168_52533_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678336598633_41645_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678376305862_95101_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678369743267_62131_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678362777249_59479_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678435016236_78954_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678425869542_95699_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678313064272_59714_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678388758172_34896_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678382868345_49569_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678443766579_95945_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678460751671_79996_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678452736498_34652_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678394857825_72961_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678407060545_18820_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678400951560_11188_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678413310516_11089_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678419404240_65025_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678500738060_60314_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678512500649_19470_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678506563260_97445_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678518594500_74846_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678468407929_32411_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678525313162_24030_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678475282824_23795_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678482157899_83283_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678488876631_65753_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678495021284_46735_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678555659143_49593_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678549877892_81883_PhotoT.jpg

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678543784209_56608_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678531018774_90847_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678537690330_14279_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/05/26/13970526000011636700678561440492_21007_PhotoT.jpg

 

 

پاسخی بگذارید